top of page

REGULAMIN

MATERIAŁ NA STRONIE

 

 

Chociaż GOBA WINE dołożyło wszelkich starań, aby materiały na tej stronie były kompletne, poprawne i aktualne, nie możemy za to ręczyć. Dlatego nie powinieneś ani działać, ani powstrzymywać się od działania w oparciu o materiał, ale skontaktuj się z GOBA WINE, po czym upewnimy się, że otrzymasz żądany materiał i pożądaną pomoc. Materiał należy do GOBA WINE. Powielanie lub wykorzystywanie materiału lub części materiału w jakiejkolwiek formie jest zabronione, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie udzielono żadnej licencji na powielanie lub wykorzystywanie materiału do celów innych niż zwykłe przeglądanie stron internetowych. W przypadku powielania materiału do użytku osobistego, niekomercyjnego, należy wskazać GOBA WINE jako źródło w formie odniesienia do tej witryny www.gobawine.com i podać naszą informację o prawach autorskich „© 2021 GOBA WINE” w związku z reprodukcją . Tekst, zdjęcia, filmy, rysunki, grafika, dźwięk, dane itp. mogą być przedmiotem praw autorskich i mogą należeć do GOBA WINE lub być przez nią licencjonowane. Znaki towarowe, w tym logo, slogany itp., są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub są licencjonowane przez Wyświetlane produkty i metody produkcji opisane na tej stronie mogą podlegać innym prawom własności intelektualnej, w tym patentom, ochronie wzorów użytkowych lub wzorów i należą lub są licencjonowane przez GOBA WINE. nie udzielił żadnej licencji na korzystanie z któregokolwiek z tych praw własności intelektualnej i zwracamy uwagę, że GOBA WIBE ściśle monitoruje i ściga wszelkie naruszenia jej praw własności intelektualnej, w tym prawa karnego.

 

MATERIAŁY POKRYTE PRZEZ GOBAWINE.COM

 

 

www.gobawine.com rejestruje informacje nieosobowe o odwiedzających tę stronę internetową, aby aktualizować i ulepszać witrynę, zapewniając w ten sposób najlepsze możliwe wrażenia i najistotniejsze informacje podczas odwiedzania witryny. Dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy są dobrowolnie podane przez odwiedzającego. Takie informacje obejmują imię i nazwisko, a także adres e-mail i są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, chyba że odwiedzający wyraźnie wyraził zgodę na inne. Dane osobowe i nieosobowe zarejestrowane przez GOBA WINE są uważane za poufne i nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane innym. Wszelkie materiały, które GOBA WINE otrzymuje za pośrednictwem tej witryny uważa się za publicznie dostępne. GOBA WINE ma zatem prawo do reprodukcji, używania, modyfikowania i przekazywania takich materiałów bez ograniczeń, w tym pomysłów na produkty lub metody produkcji oraz know-how, które mogą być zawarte w takim materiale.

LINKI ZEWNĘTRZNE Z GOBAWINE.COM

 

 

Jeśli użyjesz linku w tej witrynie, aby otworzyć inną witrynę, opuszczasz tę witrynę. Witryna, którą otwierasz, jest niezależna od tej witryny i GOBA WINE nie ma wpływu na jej zawartość. Udostępniając link z tej strony do innych stron internetowych, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały na stronie, które są otwierane przez kliknięcie linku, a GOBA WINE zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty w wyniku otwarcia lub przeglądania. innych witrynach internetowych lub korzystać z materiałów na nich zawartych, niezależnie od przyczyny takiej straty oraz czy GOBA WINE mogła lub powinna była przewidzieć taką stratę, w tym ryzyko takiej utraty poprzez nieusunięcie linku z tej witryny lub w inny sposób. Łącza do tej witryny W przypadku podania łącza do tej witryny z innych witryn, GOBA WINE – o ile nie zostało to wyraźnie określone – nie zatwierdziła ani łącza ani materiałów zawartych na innej witrynie, a GOBA WINE nie jest powiązana ani w żaden inny sposób nie współpracowała z właścicielem takiej stronie internetowej.

 

© Copyright 2021 | GOBA WINE

bottom of page