top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GOBA WINE gwarantuje Twoje bezpieczeństwo podczas zakupów online. Dlatego GOBA WINE opracowało zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Treść regulaminu może się na bieżąco zmieniać, dlatego przy kolejnej wizycie w serwisie należy zapoznać się z nim ponownie. Twoje dane są przekazywane w postaci zaszyfrowanej i nie są ujawniane osobom trzecim w żaden inny sposób niż określony w niniejszych zasadach prywatności.

 

INFORMACJE OSOBISTE

 

GOBA WINE bierze odpowiedzialność za dane osobowe, które nam przekazujesz, które GOBA WINE otrzymuje w związku z zakupem lub gdy np. subskrybujesz nasz biuletyn. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia.

Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez GOBA WINE zebranych informacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie i świadczenia usług, których oczekujesz. Może to obejmować dostarczenie zamówionych towarów, przeprowadzenie oceny kredytowej, przesłanie informacji o GOBA WINE oraz zmianę ofert ze względów marketingowych. Wyrażasz również zgodę na udostępnianie informacji przez GOBA WINE innym firmom z Grupy GOBA oraz podwykonawcom GOBA WINE w związku z dostawami. GOBA WINE nie udostępnia Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, gdy GOBA WINE będzie musiało dostarczyć Ci towary, wykorzystamy te informacje, aby się z Tobą skontaktować.

Przesyłając oświadczenie o zainteresowaniu/aplikację do GOBA WINE, akceptujesz, że GOBA WINE przetwarza Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji. Zgodnie z zasadami GOBA WINE, od osoby poszukującej pracy nie uzyskuje się żadnych wrażliwych informacji. GOBA WINE zawsze stara się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.

Nie podawaj poufnych informacji (np. pochodzenia rasowego/etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych/filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia, życia seksualnego) wysyłając oświadczenie o zainteresowaniu/zamówienie do GOBA WINE.

 

PROŚBA O WGLĄD W INFORMACJE OSOBISTE

 

Masz prawo skontaktować się z GOBA WINE w celu uzyskania wglądu w zarejestrowane dane osobowe. Jeśli informacje są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, możesz zażądać ich poprawienia lub usunięcia. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na wykorzystywanie przez GOBA WINE Twoich danych do celów marketingowych (np. do wysyłania biuletynów lub ofert). Możesz również skontaktować się z GOBA WINE. list do GOBA WINE Customer Service, fredensgade 13, 6000 KOLDING lub os. e-mail gobawine@gobawine.com.

 

KTO MA DOSTĘP DO INFORMACJI?

 

Informacje udostępniane stronom trzecim są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań GOBA WINE wobec Ciebie. GOBA WINE może udostępniać informacje innym firmom z Grupy GOBA oraz podwykonawcom GOBA WINE w związku z dostawami (np. dane adresowe, których potrzebują nasi dostawcy i spedytorzy do dostarczenia zamówienia). GOBA WINE nigdy nie komunikuje/sprzedaje/wymienia twoich informacji z/z osobami trzecimi w celach marketingowych poza Grupą GOBA.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ TWOJE INFORMACJE?

 

GOBA WINE przetwarza Twoje dane tylko tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia usług GOBA WINE lub tak długo, jak wymaga tego prawo.

 

 

OCHRONA INFORMACJI

 

GOBA WINE podjęła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed np. utratą, manipulacją lub nieautoryzowanym dostępem. GOBA WINE stale dostosowuje środki bezpieczeństwa do aktualnego rozwoju technicznego. Na stronie GOBA WINE chroni Twoje informacje za pomocą szyfrowania SSL. SSL oznacza Secure Sockets Layer i jest funkcją, która oznacza, że wszystkie informacje przesyłane między kupującym a sprzedającym są szyfrowane.

bottom of page